A LÉT örök koronája

Ez a könyvecske itt nem az Igazság, nem a Szabadság, nem a Béke és nem a Boldogság ígérete. Csak szavak hosszú láncolata, melyek küldetése: emlékezni segíteni az arra érzékeny tudatot, hogy önMAGában feltárulhasson az örökké változó létezés illúziója mögötti, örökké mozdulatlan LÉT és VALÓ. Segíteni a tudat fókuszát a formákként és nevekként megnyilvánultról ráirányítani, a forma és név nélküli, EGYetlenEGY Teljességre. A nézőpontok viszonylagosságának a láncolatán keresztül megsejtetni, visszatükrözni a léleknek, a minden viszonylagosságtól mentes Lét és Tudat örök, osztatlan Boldogságát. Az emberi nézőpontokba zárult IGAzságok lehetséges igáját felvéve, majd azt önként letéve újra elmerülni a létezés Forrásának a vizében. A Tűz – mint Szellem, a Víz – mint Élet, a Levegő – mint Lélek, a Föld – mint Test négyességeként is megnyilvánuló, örökké változó tükörképben megsejtetni, az örökké változatlan békét és üdvösséget.

„Lenni vagy nem lenni?” MindEGY, mivel valójában minden megnyilvánult és megnyilvánulatlan az EGYetemes Elme álmában létezik csak. Eme sorok írója és minden lehetséges Olvasója egyaránt EGYetlen EGY-ÉN álma, A KI VAGYOK. A létezés is, akár a Lét, minden tartalmával egyetemben, mint örökké változó az örökké változatlanban: Örökké-VALÓ. Ez olyan paradoxon, amit a résszé vált, önön egyetemességéről a létezés mágiájában tudatilag leszakadt egyéni, egyedi elme, azaz szem-éjességünk a maga teljességében az ért-elemmel fel nem foghat. A Lélek által és a Lélekben azonban feltárulhat ennek nyilvánvalósága, a minden emberi, személyes érzelemtől megtisztult Szívben feltárulkozó érzésben, melyben visszajuthatunk mindŐnk egyéniségének közŐS, EGYetemes Forrásához: ÉNünkhöz.

A kiadványt e-könyv formájában lehet igényelni e-mailben a kiadótól.