A Sötétség tündöklése

„A Sötétség tündöklése” című metafizikai elmélkedés-gyűjteményt a vaskori valóság ihlette. „Soha nem volt szándékomban könyveket írni, a sors vezette végig a tollam. Korunk harsogó, zűrzavaros, túlnyüzsgéses és agyonkommunikált világában pedig egyre nehezebb a mélyebb értelmű szellemi tartalmak eljuttatása az azt befogadni vágyó elmékhez. Aminek azonban meg kell születnie, az akkor is meg fog születni erre a világra, ha nagy a kockázata annak, hogy esetlegesen nem lehet mások, csak a létrehozója kedvére. De bármilyen mű is szülessen egy alkotó ember által, őszinte és szabad csak akkor lehet, amikor már nincs szüksége általa semmilyen önámításra.” – vallja a Szerző. Az alábbi gondolatok a könyv előszavából kerültek kiemelésre:

„Azon keveseknek szólnak az itt közreadott tartalmak, akik kíméletlen őszinteséggel, a valóság megismerésének az olthatatlan vágyával vizsgálják a világot, és a benne lévő folyamatokat nem akarják másnak látni, mint ami azok természete. Kevesek jutnak el ide, mert az ember – természeténél fogva – nem a kényelmetlen igazságra vágyik, hanem a kényelmes hazugságra. Az igazság nem szolgája senkinek sem, az igazság önmagért és önMAGunkért létezik, és bár a relatív világban – ahogy mondani szokás – mindenkinek igaza van, és még sincs igaza senkinek sem, ilyen értelemben az igazságot nem lehet birtokolni, pusztán megismerni annak természetét. Mi is az Igazság természete? Az, hogy mindenkinek rámutasson arra a hamisságra, amit önön valóságáról igaznak képzel. … Ezen könyv tehát – félreértés ne essék – nem Az Igazságról, vagy valamiféle abszolút nézőpontról szól. Ilyesmit nincs módjában bemutatni a szerzőnek, pusztán arra van jogosultsága, hogy a jelenkor világáról egy egészen más, gyökeresen eltérő képet mutasson be, amelyet a maga saját és sajátos, egyéni nézőpontjából látott meg. … A benne foglalt tartalmak önző módon, csak és kizárólag a szerző szellemi útján bekövetkezett felismerések eredményeképpen születtek meg. Csak annak válhatnak hasznára, akiben ezen gondolatok csírái már szárba szökkentek, és akik hasonló szellemi utakat járva jutottak el bizonyos meglátásokra, felismerésekre.”

A kiadvány elektronikus formátumokban letölthető a “Kiadványok” menüpont alatt.

– mag

__________

Tartalomjegyzék:

Tartalomjegyzék 3
Élőszó 4
Fogalomtár 6
1. Krisztus és Antikrisztus 8
2. A Kali Yuga Apokalipszise 22
3. A szépség szabadsága 27
4. Gondolatok a tradicionalista létszemléletről 28
5. EGY-ÉN-MAGunktól egyén-magamnak 31
6. A megváltó szindróma gyógySZERe 32
7. Élni minden áron? 34
8. ÉN és AZ Atya EGY vagyunk 37
9. ÉGi érettsÉG(i) 44
10. Könyörgés az Özönvízért 45
11. Vince herceg bölcsessége 47
12. A KI VAGYOK 49
13. Búcsú a spiritualitástól 51
14. A Szabadságról 53
15. A Halál – beavatás a lét misztériumába 56
16. ÉN VAGYOK 62
17. A VAGYOK KÉPtelensége 66
18. A nagy kérdés 68
19. Tiszta víz 70
20. A progresszió – mint abszolutizmus és elmezavar 78
21. A vaskori reform-mánia 85
22. Mítosz és Szellem 86
23. A vak ember szemüvege 90
24. A Sötétség tündöklése I. 97
25. A Sötétség tündöklése II. 103
26. Az Ember megvalósítása 108
27. Csend 109
A kiadványról 110