AZ EGY SZERe

ÚJDONSÁG! „Ha azt kérdezed „Ki vagyok én?” azt felelem, hogy a legjobb amit tehetsz, ha ezt a kérdést önmagadban önMAGunknak teszed fel. Kitartó, elmélyült figyelemként rájöhetsz arra, hogy a válasz ott van MAGodban, a mindenek alapját képező Csendben. ÖnMAGadat önMAGadban önMAGunkként felismerve, véget ér minden keresésed.

Amikor önMAGunk önMAGát önMAGadban önMAGunkként feltárja, s te EGYetlen VALÓ figyelemként ÉN-VALÓnkban MeGszilárdulsz, akkor elérted a MaGszabadulást. A lÉNyEGét e könyvnek nem a szavak hordozzák, pusztán utalnak rá. A lÉNyEG te MAGod VAGY minden szón, jelképen és KÉPzeleten túl. Igaz, múlhatatlan, születetlen, EGY-SZERű VALÓd mindennél jobban vágyva el kell feledkezz arról az önmagadról, akinek MAGod eddig képzelted, hitted.

Ahol megszűnünk létezni énként, ott felragyog EGYetlen VALÓ lÉNyEGünk: mindMAGunkban, mindMAGunkként. Kicsoda MaGuru? Ha nem csak értelemmel, de megtisztult Szívvel is képes vagy olvasni, érezni e sorok VALÓdi lÉNyEGét akkor felismerted, hogy te MAGod VAGY AZ, EGYetlen, születetlen és halhatatlan LÉLEK, mely az ÖrökkéVALÓ figyelem Mind-ÉN-KIben. Áldott az örökké Éber LÉT, ki a szüntelen LÉT álmában, önMAGában s önMAGunkként újra felismeri ezt.”

Megjelent „AZ EGY SZERe” című írásgyűjtemény, melyet ajánlunk minden őszinte, és nyitott szívű Olvasó figyelmébe. A könyv ingyenesen letölthető a „Kiadványok” oldalán.