EGY és EGYetlen (trilógia II.)

egy-es-egyetlen-e-bookÖrömmel értesítünk minden tisztelt Olvasót, hogy elkészült Fazekas József Tamás „EGY és EGYetlen” című könyve. A könyv 2015-2016 közötti időszakban született írások gyűjteménye, melyek ilyen formában még nem láttak napvilágot. A kiadvány jelenleg csak és kizárólag elektronikus formában elérhető, nincs tervbe véve a nyomdai megjelentetése, aminek több oka is van. Egyrészt kímélni szeretnénk a még megmaradt erdeinket, másrészt jelen felgyorsult és egyre vészesebben gyorsuló világunkban, az információ áramlása az internet segítségével az írott művek publikációját szinte a másodperc törtrészére redukálta, így úgy döntöttünk, kizárólag ezen utóbbi lehetőséggel élünk. A könyv jelenlegi formája ugyanakkor tökéletesen alkalmas egyéni kívánalom esetén bárki számára, hogy személyes használatra kinyomtathassa. (A könyv natív nyomtatási mérete A4-es formátumú.)

„Végidőket élünk. De mikor nem éltünk végidőket, amikor a múló idő a maga végtelenségében, az önMAGa teljességéről megfeledkezett Emberi Lény számára örökké az egymásra következő, egymásban kezdődő és végződő időpillanatok sorozata, összessége, melynek forgatagában az Örökké Változatlan, a feltartóztathatatlanul és örökké változó létforgatag, létörvény sodrásának látszólag végzetesen kiszolgáltatott foglya? Az alábbi sorok a ráción keresztül a ráció által, de nem a rációhoz szólnak. Kinek szeme van lássa, kinek füle van hallja, s kinek lelke van: érezze.”

Ez az idézet a könyvből származik. Eme könyvet elsősorban azoknak ajánljuk, akik saját szellemi útjukat járva már eljutottak bizonyos alapvető felismerésekre, és akik nyitottak egy újabb nézőpont megismerésére, megvizsgálására, befogadására. Az Út MAGunkba, MAGunkon át és MAGunkhoz vezet, az EGY és EGYetlen köz-ŐS VALÓságba, melyről semmi újat leírni, elmondani nem lehet. De emlékezni, és újra és újra ráeszmélni MAGunk gondolatokon, szavakon, szimbólumokon, hangokon és képeken túli EGY és EGYetlen VAGYOKságára mindig, még a legreménytelenebbnek tűnő korszakok útvesztőiben is lehetséges. Ehhez kívánunk nyugalomteljes elmélyülést Mind-ÉN-KInek!

A Kiadó

A könyv a transzmEnta kiadó oldalán, a „Kiadványok” menüpont alatt tölthető le.

A könyv teljes anyaga alább olvasható (nagyobb mérethez kattintson a négyágú nyílra)

Tartalomjegyzék

Élőszó 3
Fogalomtár 5
1. Végtelen SZER 7
2. A Mindent Látó Szem 7
3. Ön és ÉNismereti Meta-lélektan 15
4. Buddha és Krisztus 22
5. EGYetemes ÉN-kutatás magyarul 28
6. Ébredés 30
7. Intelmek MAGomtól MAGomnak – II 31
8. Oktalanság 31
9. A jutalom 32
10. A Kerek-erdő közepe 32
11. Kali Yugá – az utolsó idők üzenete 33
12. Az Élet értelméről 38
13. A hét ágra sütő Nap 40
14. Szellem és Anyag – a káprázat szellemi, tudati valósága 47
15. Az EGY-ÉN-MAGosság alapvetése 50
16. A Bölcs és az Ember 53
17. A számmá vált ember 56
18. MAGunk SZEMe 59
19. Legyen meg a TE akaratod 63
20. Te AZ vagy 63
21. A MAGonc sóhaja 68
22. Betegség és EGÉSZség 68
23. A vak gyermek története 69
24. Kulcs 73
25. δημοκρατία 73
26. Az Igazságról 74
27. EGY és EGYetlen 77
28. Utóhang 81