Egy Bolond bölcselete (könyvajánló)

Ki a Bolond? A Bolond nem hülye, hanem csak nem normális. Mert jelenleg nem norma az, hogy valaki teljesen őszinte legyen önmagához és mindenkihez. A Bolond az, aki irracionális módon képes boldog lenni egy olyan korban, amelyben a hazugság a társadalom építményének habarcsává vált, amibe minden tégla belé van ágyazva. Ez a tégla maga az ember, akit önön hazugsága és félelme tart fogva saját hazugságainak építményében. A bolond nem őrült, csak nem normális. Őszintesége a legnagyobb veszély a hazugság falaira nézve, őszintesége a legnagyobb bolondság, mely a boldogság felé vezethet mindannyiunkat, akik azonosulni tudunk vele.

A Bolond bölcselete egy olyan könyvecske, melynek tartalma kevesebb mint egy óra alatt elolvasható, rövid egypercesek gyűjteménye, mely egy láthatatlan képzeletbeli fonálra lett felfűzve. Ez a fonál a bolondság, a játék, a humor, a mélység és a magasság magvasságának sajátos keveréke. Mindenkinek annyit ad, amennyit befogadni képes belőle a saját életében megélt egyéni tapasztalás, egyéni bölcsesség tükrében. Az alábbi egyperces talán kvintesszenciája is lehetne A Bolond bölcseletének:

A könyv

– Ez egy haszontalan könyv! – mondta mosolyogva a Mester.

– Hogy érted ezt? – kérdezte a tanítvány meghökkenve, a hőn óhajtott könyvet szorongatva a kezében.

– Úgy, hogy akinek szüksége lehetne rá, az valószínűleg pont a lényegét nem érti meg, aki pedig érti a lényegét, annak már nincs rá szüksége.

– Azt akarod mondani, hogy ez a könyv teljesen felesleges és értelmetlen?! – kérdezte a tanítvány indulatos értetlenséggel.

– Nem, nem azt mondtam hogy felesleges, sem azt hogy értelmetlen, épp ellenkezőleg. Az életben minden olyan, ami közelebb visz minket a MAGunkban és MindÉNben jelenlévő örök LÉNYeghez, az túl van minden hasznon, minden nyereségen, minden értelmen.

Fazekas József Tamás „Egy Bolond bölcselete” című műve elérhető nyomtatott és elektronikus formában egyaránt. Részletek a „Kiadványok” oldalon.

– mag

A könyv teljes anyaga alább olvasható (nagyobb mérethez kattintson a négyágú nyílra)

Tartalomjegyzék

Gondolataim a divatról 5
Őszinteség 6
Kedvesség 7
Politika 8
Elvárások börtönében 9
Az Emberi Lény valódi Szabadsága 11
Semmi és Minden 12
A középpont 13
A Bölcsesség 14
A hazugság 15
Az igazság 16
Ébredés 17
Az Élet 18
Intelligencia és Szeretet 19
Hamis Messiások 20
Az álom vége 21
A Szabadság – EGYszerűen 22
Az igazság prizmája 23
Civilizáció 24
Az igazság szabadsága 25
Együttérzés 26
Hazugság – Igazság – Szeretet 27
Szépség 28
A tű foka 29
Az Igazság Fénye 30
Bolondok Kenyere 31
Igaz hagyomány 32
Az idő teljessége 33
A cél 34
Egy bolond bölcselete 35
Múlhatatlan 36
Perspektíva 37
A könyv 38
Megvilágosodás 39
Csend 40
Utóhang 42