Végtelen EGY (trilógia I.)

Kedves Olvasó!

Azok számára írom ezt a könyvajánlót, kiket nem börtönöz négy erős falazat. Kik ajtaját nem zárja rozsdás lakat. Nem a teremtett emberekhez szól, hanem a társ-teremtőkhöz. Kevesekhez, de azoknak mond sokat. Azokhoz, kik a megfogható dolgok, s az emberi értelem, érzelem felett, teremtenek egy nagy, közös Lény eget.

Már valamennyien éljük a beígért „Új Kort”, mely akár egy-egy személy életének változásain át is követhető. Minden cím egy-egy pillanatfelvételt tartalmaz Fazekas József Tamás életéből. De az írásokból – sajátos – mozgóképet, tetszőleges választásaival, átlapozásokkal, maga az olvasó teremt.

A Mindent Látó Szem éjben született az íróban. Azon hosszú, fáradságos évek során, míg a világi káprázatok mögötti mocsarakat járta. Azért, hogy felfedje, megismertesse azoknak test- és lélekromboló veszélyeit. Egyszer csak elnyelte az iszap cipőjét és a magában vonszolt harcos vágyait. Élő Föld dobbant ekkor a talpa alatt, s megtapasztalta, hogy a felszín feletti rész, így az egész ember, mind az ÉG-ben jár! Két világ közötti híd, MI együtt vagyunk! Tovább olvasom

Egy Bolond bölcselete (könyvajánló)

Ki a Bolond? A Bolond nem hülye, hanem csak nem normális. Mert jelenleg nem norma az, hogy valaki teljesen őszinte legyen önmagához és mindenkihez. A Bolond az, aki irracionális módon képes boldog lenni egy olyan korban, amelyben a hazugság a társadalom építményének habarcsává vált, amibe minden tégla belé van ágyazva. Ez a tégla maga az ember, akit önön hazugsága és félelme tart fogva saját hazugságainak építményében. A bolond nem őrült, csak nem normális. Őszintesége a legnagyobb veszély a hazugság falaira nézve, őszintesége a legnagyobb bolondság, mely a boldogság felé vezethet mindannyiunkat, akik azonosulni tudunk vele. Tovább olvasom

AZ ELMén TÚL (könyvajánló)

Megjelent Fazekas József Tamás: AZ ELMén TÚL – című könyve. E formabontó művel való találkozáskor az igazi meglepetés akkor éri az olvasót, amikor olvasni kezdi, pontosabban olvasni kezdené. Lapozgatása közben meglepődve, ki-ki vérmérsékletének megfelelően, értetlenül, kétkedve, hitetlenkedve, mosolyogva, nevetve de előbb utóbb vélhetően ráeszmél arra, hogy a könyv a szó szoros értelmében semmit nem tartalmaz, amit az elmén túli állapotról megfogalmazni lehetne.

Ebben a semmiben benne van a Teljesség, az Örökké-Valóság és minden, ami valaha megszületett, ami valaha volt, valaha lehet és megszülethet. A könyv leginkább a jelent örökíti meg, minden olvasó saját MOST-pillanatát, melyben elmerülve feltárulhat előtte önMAGa rejtett, belső Léte. A Csend üzenete ez, amelyben mindenki rátalálhat a személyisége mögötti EGY-ÉN valóságára. Tovább olvasom